27 Mayıs 2017 Cumartesi

Yurt Dışı Tasarım Tescil İşlemleri

Müşterilerimizin yurt dışındaki araştırma, başvuru, tescil, yenileme ve değişiklik işlemlerinin her aşaması Makro Patent Tasarım Bölümü'nde gerçekleştirilmektedir. Tescil edildiği ülke sınırları içerisinde, o ülkenin yerel yasal düzenlemeleri çerçevesinde korunan tasarımın yurt dışında yasal olarak korunması için üç ayrı yol bulunmaktadır:
  • Ulusal Tasarım Tescili
  • Bölgesel Tasarım Tescili (BENELUX)
  • Topluluk Tasarım Tescili
  • Uluslar arası Tasarım Tescili (Lahey Anlaşması Uyarınca)
Yurt içinden gelen talepler ulusal ve uluslararası on-line erişilebilir tasarım veritabanlarında araştırıldıktan sonra elde edilen sonuca göre talep sahipleri en uygun ve ekonomik tescil yolu ile ilgili bilgilendirilmektedir. Bu hizmetler Makro Patent’in uzun yıllardır karşılıklı güven içerisinde işbirliği yaptığı yabancı meslektaşları ile koordineli olarak sunulmaktadır. Bölgesel Tasarım Tescili Sistemi Belçika, Hollanda ve Lüksembourg ülkeleri, bu üç ülke için geçerli ve bölgesel nitelikli, BENELUX TASARIM TESCİL SİSTEMİ’ni geliştirmiştir. Bu üç ülkede bölgesel koruma sağlayan tek tescil yapılmaktadır. 12m Patent’in bu hizmetinden yararlanmak için info@12mpatent.com adresinden bilgi alınabilir. Topluluk Tasarım Tescili 5.1.2002 tarihinde yayınlanan Avrupa Topluluğu Konsey Tüzüğü (EC 6/2002) uyarınca, 1 Nisan 2003 tarihinden itibaren Avrupa Birliği üyesi yirmi beş (27*) ülkeyi kapsayacak üniter ve otonom bir tasarım koruma sistemidir. Topluluk Tasarım tescillerinde yetkili ofis, İspanya Alicante’de bulunan Topluluk Marka Tescillerini de üstlenen İç Pazarda Uyum Ofisi'dir. (OHIM - Office For Harmonization In The Internal Market). Başvurunun OHIM’e sunulmasının ardından inceleme şekli şartlar açısından yapılmakta, yenilik ve ayırt edicilik özelliği aranmamaktadır. Şekli şartlar açısından uygun olan başvuru konusu tasarım tescil edilmekte ve Topluluk Tasarım Bülteninde yayınlanarak üçüncü kişilerin itirazlarına açılmaktadır. Yayın, başvuru sahibinin talebi üzerine başvuru (veya varsa rüçhan) tarihinden sonra 30. (otuzuncu) aya kadar ertelenebilmektedir. Aynı ürün sınıfına dahil olmak koşulu ile çoklu tasarımlar tek bir başvuruda toplanabilmektedir ancak “süslemeler” çoklu tasarım konusu olamamaktadır. Topluluk Tasarım Tescilinin en önemli özelliği tescilli ve tescilsiz tasarımlara sağladığı çifte koruma sistemidir. Tescilli tasarımlar başvuru tarihi ve ona bağlı resmi yayın ile sağlanan haklara sahip olurken, tescilsiz tasarımlar, tasarımın açıklanmasından itibaren üç yıllık bir süre için orijinal tasarımın kopyalarının kullanımına engel olabilmektedir. Diğer bir deyişle yenilik ve ayırt edici kriterlere sahip tescilsiz tasarımların korunma süresi, Topluluk içerisinde kamuya sunuldukları tarihten itibaren 3 (üç) yıldır. Tescilli tasarımlar ise, 5 (beş) yıllık süreler için tescil edilebilmekte ve 5 (beş) yıllık dönemlerde 25 (yirmibeş) yıla kadar tescil koruması uzatılabilmektedir. * Ülkeler: Avusturya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Romanya, ve Bulgaristan. Uluslararası Tasarım Tescili Türkiye, Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması'nın yalnız Cenevre Metni'ne (1999 metni) üyedir. Tasarım tescili için uluslararası başvuru işlemleri Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) bünyesinde Lahey Anlaşması'na göre yürütülmektedir. Türkiye, Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması'nın Cenevre Metni'ne 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere katılmış, bu tarihten itibaren uluslararası başvurular Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edilmeye başlanmıştır. Lahey Sistemi, Uluslararası Büro (WIPO) nezdinde yapılacak tek bir başvuru ile birden fazla ülkede endüstriyel tasarım koruması elde etmek imkanı veren uluslararası tescil sistemidir. Tasarım için koruma talep edilen ülkeler başvuru sahibi tarafından belirlenmektedir. Başvuru sahibi, tek bir başvuruyla, seçilen ülkelerde aynı etkiye sahip bir tescil sahibi olabilmektedir. Tescille ilgili bütün işlemler tek bir merkezden yürütülmekte ve bütün kayıtlar tek bir merkezde tutulmaktadır. Uluslar arası başvuru aynı zamanda tescil sonrası işlemler açısından da büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Yenileme, adres veya unvan değişikliği gibi işlemler için başvuru ve prosedür tektir. Uluslararası başvuru doğrudan Uluslararası Büro'ya yapılabileceği gibi, Türk Patent Enstitüsü aracılığı ile de yapılabilmektedir. Lahey Sistemi çerçevesinde uluslararası başvuru yapabilmek için ulusal başvuru veya tescil şartı bulunmamaktadır. Üye Ülkeler: Türkiye, Kırgızistan, Estonya, Lihtenştayn, Mısır, Moldova Cumhuriyeti, İspanya, Namibya, Gürcistan, Romanya, İsviçre, Singapur, Hırvatistan, Slovenya, İzlanda, Ukrayna, Macaristan